İşsizlikte kronikleşme tehlikesi

Türkiye’de özellikle 2001 krizinden sonra başlayarak yüzde 10’un altına bir türlü indirilemeyen işsizlik kronik bir hal aldı. Bir yıldan fazla iş bekleyenlerin toplam kayıtlı işsizler içindeki payı yüzde 44’e ulaştı.

İşsizlikte kronikleşme tehlikesi

Kaynak: Hürriyet