İşsiz genç sayısı 945 bin

Devlet Bakanı Beşir Atalay, 2004 yılı hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre, Türkiye'deki işsiz genç sayısının 945 bin kişi olduğunu bildirdi. Atalay, ANAP Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2004 yılı

İşsiz genç sayısı 945 bin