İsrail'in Gönüllü Hemşire Neccar'ı Şehit Etmesi

İsrail'in Gönüllü Hemşire Neccar'ı Şehit Etmesi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Filistinlilere yardım eden gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın İsrail askerince şehit edilmesine tepki göstererek, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna (ETUC) zulme tepkisiz kalmamaları için mektup gönderdi.

İsrail'in Gönüllü Hemşire Neccar'ı Şehit Etmesi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Filistinlilere yardım eden gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın İsrail askerince şehit edilmesine tepki göstererek, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna (ETUC) zulme tepkisiz kalmamaları için mektup gönderdi.

Mektubunda, İsrail güçlerinin sivil Filistin halkına karşı uyguladığı orantısız gücün devam ettiğini belirten Atalay, son olarak Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın İsrail askerleri tarafından yaralılara yardım etmeye çalıştığı esnada şehit edildiğini anımsattı.

İsrail'in tüm uluslararası sözleşmeleri, sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları ve Cenevre Sözleşmesini ihlal edip suç işlediğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırılar ilk değildir. İsrail güçleri, doktor, hemşire, yaralı demeksizin katliamlarına devam etmekte, yaralı taşıyan ambulansları vurmakta ve sınırları kapatarak yaralıların hastanelere ulaştırılmasını bilinçli bir şekilde engellemektedir. Uluslararası toplum, görev başındaki sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu katliamı görmezden gelemez, gelmemelidir. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü, tıp ve sağlık hizmetleriyle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyması konusunda İsrail'e baskı yapmalıdır."

Mektubunda, İsrail'in tüm uyarılara karşı saldırgan tutumundan vazgeçmediğini, uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve kışkırtıcı, keyfi, insanlık dışı uygulamalarını sürdürdüğünü vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası sendikal hareket sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırılara tepkisiz kalmamalı, Filistin halkı ve işçisi ile dayanışma ve işbirliğini en üst düzeyde devam ettirmeli ve Uluslararası Çalışma Örgütünü sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu zulme karşı harekete geçirmelidir."

Kaynak: AA