"İslam-batı Geriliminin Sebebi Dini Değil Siyasi"

"İslam-batı Geriliminin Sebebi Dini Değil Siyasi"

22 Ülkede Yapılan Bir Araştırma, İnsanların Çoğunun, Batı Dünyasıyla Müslüman Dünyası Arasındaki Gerginliklerin, Dini veya Kültürel Uyuşmazlıklardan Ziyade Siyasi Anlaşmazlıklardan Kaynaklandığını Düşündüğünü Gösterdi.

22 ülkede yapılan bir araştırma, insanların çoğunun, Batı dünyasıyla Müslüman dünyası arasındaki gerginliklerin, dini veya kültürel uyuşmazlıklardan ziyade siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklandığını düşündüğünü gösterdi.

İngiliz Yayın Kurumu BBC için 27 ülkede 28 bin 369 kişi arasında yapılan kamuoyu yoklamasına göre halkların yüzde 52'si, Batı dünyasıyla İslam dünyası arasında başgösteren gerilimlerin siyasi nitelikli olduğuna inanıyor.

Bu ülkelerde halkların sadece yüzde 29'u, kültürel veya dini farklılıkları gerginlik sebebi olarak görüyor.

Yoklamaya göre ayrıca, 27 ülkede halkın ortalama yüzde 58'i, anlaşmazlık durumlarından hoşgörüden yoksun azınlıkları sorumlu tutuyor. Bu görüş, 25 ülkede çoğunluğun da inanışı olarak ortaya çıktı.