'İşçinin Maaşı, Öğretmeninkinden Fazla'

'İşçinin Maaşı, Öğretmeninkinden Fazla'

Türk Eğitim-sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Vasıfsız Bir İşçinin, Öğretmen ve Öğretim Üyelerinden Daha Fazla Maaş Aldığını, Bu Durumun Düzeltilmesi Gerektiğini Savundu.

'İşçinin Maaşı, Öğretmeninkinden Fazla'

Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, vasıfsız bir işçinin, öğretmen ve öğretim üyelerinden daha fazla maaş aldığını, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini savundu.

Kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında en düşük ücretle çalışanların eğitim çalışanları olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Öğretmenlere her yıl Eylül ayında verilen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği 450 YTL olarak açıklandı. Geçen yıla oranla yüzde 5.8 oranında arttırılan bu ödeneğin neye göre hesap edildiği anlaşılır değildir. Kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında en düşük ücretlerle çalışan eğitim çalışanlarıdır" dedi.

2007 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük memur maaşının 760 YTL ve ortalama memur maaşının ise bin 7 YTL olduğunu ancak aynı dönemde kamuda çalışan 10. derecedeki vasıfsız bir kadrolu işçinin giydirilmiş ücretinin bin 350 YTL, ortalama kamu işçisinin maaşının bin 869 YTL olarak belirlendiğini hatırlatan Bostan, vasıfsız işçinin, öğretmenden ve öğretim üyesinden daha fazla maaş aldığını açıkladı. 2007-2008 eğitim öğretim döneminin yakın zamanda başlayacağını hatırlatan Bostan, "Bir veli, biri ilköğretim

diğeri genel lisede olmak üzere iki çocuğunu okula gönderebilmek için ortalama bin 830 YTL masraf yapacaktır. Kayıt parası ile birlikte bu masraf en az 2 bin 830 YTL'ye çıkacaktır. Şayet aile bir çocuğunu genel lisede ve bir çocuğunu da ana sınıfında okutacak olursa cüzdanı daha da yanacaktır. Zira bu ailenin yapacağı masraf, bin 930 YTL ile yaklaşık 3 bin YTL arasında değişecektir" dedi.

Çocukların, eğitim-öğretime hazır bir şekilde başlayabilmesinin kolay olmadığını, özellikle dar gelirli ailelerin, çocuklarını okutabilmek için büyük masraf yaptığını söyleyen Bostan, "Durum böyle olunca da okumak bir hayli külfetli hale gelmektedir. Zira; kayıt parası, servis ücreti, okul kıyafeti, ayakkabısı, çantası, defteri derken binlerce YTL'yi bulan masraflar, cepleri alev alev yakmaktadır. Görüldüğü gibi öğretmenlere verilecek Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği, öğretmenin çocuklarından birinin

bile masrafını karşılamıyor. Bu öğretmen hangi para ile diğer çocuklarını okula gönderecek ve kendisini eğitime hazırlanacak? 2007 yılı için kamudaki işçilere yüzde 35 maaş zammı yapılırken; 2008 yılı için hükümetin en düşük memur maaşına yüzde 14 ve en yüksek memur maaşına yüzde 7 oranındaki teklifi neyin nesi? Bu adaletsizliklerle kamuda iº bar?º?n?n nas?l sa?lanaca?? düºünülüyor? Kalifiye eleman?n hor görüldü?ü, ezildi?i baºka bir ülke var m??" diye konuºtu.

(?ST-C?N-OK-Y)

Kaynak: İHA