İşçiler: "Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Kesinti Yükü Hafifletilmeli"

İşçiler: "Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Kesinti Yükü Hafifletilmeli"

Koop-iş Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar, Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Yüzde 42'yi Bulan Kesinti Oranlarının Kısa, Orta ve Uzun Vadede Yüzde 22'lere İndirilerek Avrupa Birliği Ortalamasının Yakalanması Gerektiğini Söyledi.

İşçiler:

Türkiye Kooparetif ve Büro İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, kayıtlı ekonomi üzerinde yüzde 42'ye ulaşan kesinti oranlarının yüzde 22'lere indirilerek Avrupa Birliği standartlarının yakalanması gerektiğini söyledi. Alemdar, kamuoyunda 4-b olarak bilinen, sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmek istenmesinin haksızlık olduğunu, bu işlemin düzeltilmemesi durumunda hukuki ve demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi.

Türkiye Kooparetif ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş Sendikası) 16'ıncı Genel Kurul açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Eyüp Alemdar, 2003 yılında yirmi altı olan yetkili olduğumuz işyeri sayısı, 2007 yılı başına yetmiş yediye çıktığını söyledi. Örgütlenmenin sadece kendilerinin değil Türk-İş'in de gündeminden düşmeyen önemli bir sorun olduğunu kaydeden Alemdar, "İşkolumuzda bizim dışımızda yetkili iki sendika daha olmasına rağmen, toplam işçinin üçte ikisi sendikasız. Demokratik bir ülkenin yöneticisi olduğunu iddia edenler, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak zorundadırlar" dedi. Alemdar, ekonominin içindeki payı yüzde 50'yi bulan kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamın kayıt içine alınması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, kayıtlı ekonomi üzerindeki yüzde 42'yi bulan kesinti oranlarının kısa, orta ve uzun vadede yüzde 22'lere indirilerek Avrupa Birliği ortalamasının yakalanması gerektiğini anlattı.

"AVRUPA SOSYAL ŞARTI'NDAKİ ÇEKİNCELER KALKMALI"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Alemdar, Hükümet'in Avrupa Sosyal Şartı'na koyduğu çekinceleri kaldırması gerektiğini vurgulayarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in etkinliğinin arttırılması, 2821 ve 2822 Sayılı Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası'nın tüm çalışanları kapsayacak şekilde bir an önce yasalaştırılması gerektiğini ifade etti.

"İŞSİZLİK BÜYÜK SORUN"

Geçen 4 yıllık dönemde yüzde 34 büyümeye karşın işsizliğin en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini anlatan Alemdar, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilemediğini anlattı. Tarımın istihdamdaki payının 2000 yılında yüzde 37 olduğunu anımsatan Alemdar, 2006 yılı sonunda bu oranın yüzde 27'lere düştüğünü ifade etti. Alemdar, sadece son iki yılda tarımdaki istihdamdan çıkanların sayısının bir milyon 300 bin kişiyi bulduğunu kaydetti. Bu durumun kırsal kesimle birlikte kentlerdeki sorunların arttığını ifade etti.

"4-B HAKSIZLIK"

Geçici işçi kadrolarıyla devamlı olarak çalıştırılan işçilerin, hakları olan daimi işçi kadrolarına geçirilmesi için hazırlanan yasanın Meclis'te olduğunu anımsatan Alemdar, şöyle devam etti:

"Aynı tasarıyla 25 bin civarında geçici işçi hak kaybına uğratılarak, kamuoyunda 4-b olarak bilinen, sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmek istenmesi yeni haksızlık ve huzursuzluğa yol açmıştı. Kesinlikle karşı olduğumuz, büro çalışanlarının 4-b statüsüne geçirilmesi işlemi düzeltilmediği taktirde demokratik ve hukuki mücadeleye devam edeceğiz."(ANKA)

Kaynak: ANKA