İşadamları aç ve yoksul çıktı

Vergideki çarpıklık önlenemiyor. Gelir vergisi beyannamelerine göre Türkiye'de en fazla parayı noterler ve eczaneler kazanırken işadamı ve serbest meslek erbabının yarısı açlık, tamamına yakını ise yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor.

İşadamları aç ve yoksul çıktı

Kaynak: Hürriyet