Irak'taki Siyasi ve Ekonomik Dengeler Hükümeti Sınırlıyor"

Irak'taki Siyasi ve Ekonomik Dengeler Hükümeti Sınırlıyor"

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Irak Merkezi Hükümetinin gerek iç gerekse bölgesel gelişmeler kapsamında aldığı pozisyonu değerlendiren "Bölgesel Rekabetin Kıskacında Irak Merkezi Hükümeti" analizi yayımlandı.

Irak'taki Siyasi ve Ekonomik Dengeler Hükümeti Sınırlıyor

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Irak Merkezi Hükümetinin gerek iç gerekse bölgesel gelişmeler kapsamında aldığı pozisyonu değerlendiren "Bölgesel Rekabetin Kıskacında Irak Merkezi Hükümeti" analizi yayımlandı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Fatih Muslu tarafından kaleme alınan analizde, 12 Mayıs 2018 seçimlerinin ardından Irak Merkezi Hükümetinin kuruluş süreci, Irak iç siyasetini şekillendiren gelişmeler ve bölgesel gelişmelerin Irak üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Irak Merkezi Hükümetinin siyaseten zayıf bir profil sergilediği ve ülkedeki istikrarsız ortamın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm üretmesinin kısa vadede mümkün olmadığı ileri sürülen analizde, "12 Mayıs 2018'de gerçekleşen seçimlerin ardından Irak'ta hükümet kurma süreci birçok sebepten dolayı gecikmiştir. Seçime yönelik hile iddiaları, siyasi grupların kendi aralarındaki rekabeti, Basra'da kamu hizmetinin yetersizliği üzerine meydana gelen olaylar ve bölgesel aktörlerin Irak siyasetine müdahaleleri hükümet kurma sürecinin gecikmesine neden olmuştur. Bu ortam içerisinde Adil Abdulmehdi liderliğinde kurulan hükümet yetersiz performans göstermektedir. Ülkede oluşan siyasi ve ekonomik dengeler birçok konuda hükümeti sınırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlıklarının hala belirlenememesinin söz konusu durumun en bariz işareti olduğu belirtilen analizde, bölgesel manada İran ile ABD'nin çekişmesinin Irak siyasetini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceği vurgulandı.

ABD'nin İran'a karşı tavrı belirleyici olacak

Analizde ayrıca Tahran etkisine maruz kalan Bağdat yönetiminin, ABD'nin İran'ı baskılamaya başlamasıyla bölgesel gelişmelerin ortasında sıkıştığı ve yakın dönemde bu durumun değişeceğine dair olumlu bir gelişmeden söz etmenin pek mümkün görünmediği savunuldu.

12 Mayıs 2018'de yapılan ve sonuçları uzun süre tartışılan seçimlerin, bölgesel ve küresel aktörlerin seçim sürecinde aldıkları tavrın Irak siyasetini ve ülke içindeki dengeleri birçok açıdan etkilediği vurgulanan analizde, "Sonuç olarak Bağdat hükümeti istikrarsız ortamı ortadan kaldırmak için birçok konuda ivedilikle hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde var olan gergin ortam ülkede sağlıklı bir yönetim kurulmasının önünde engel teşkil etmektedir. Abdulmehdi hükümetinin geleceği ülkedeki mevcut sorunlara çözüm üretebilme becerisinden geçmektedir." denildi.

Bölgede İran-ABD rekabetinin devam edeceği, bu durumun iç siyaset bakımından gerilimleri aşamayan Irak'ta karmaşayı sürdüreceği anlamını taşıdığı belirtilen analizde, ayrıca şunlar aktarıldı:

"Dış güçlerin müdahalesi iç siyasetteki karmaşanın temelini oluşturmaya devam etmektedir. Irak'taki çekişme sonucunda oluşan denge herhangi bir aktörün baskın hale gelmediğinin işaretlerini barındırmaktadır. Bunun değişmesi için Amerikan yönetiminin alacağı pozisyon önemlidir. İran üzerinde ABD baskısı artarsa gerilimin seyri değişecektir. Amerikan yönetiminin İran'a karşı gerçek bir baskı içermeyen hali herhangi bir değişiklik vadetmemektedir. Şayet Trump, İran üzerine baskıyı artırırsa Irak'ta da dengenin İran aleyhine değişmesi beklenebilir. Mevcut şartlar bu çekişmenin daha uzun süre devam edeceğini göstermektedir."

Açıklamada analizin tamamına SETA'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA