Irak'ta Şii ve Sünni Alimler Birliği Kuruluyor

Irak'ta Şii ve Sünni Alimler Birliği Kuruluyor

Irak'ta Şii ve Sünniler Arasında Yaşanan Mezhep Savaşı, Barış Yolu Arayan Ülkenin Önde Gelen Dini Otoritelerini de Harekete Geçirdi. Barış Yolunun Sağlanması İçin İki Mezhebin Tarafları Arasında Bir Birlik Oluşturulmasına Karar Verildi.

Irak'ta Şii ve Sünni Alimler Birliği Kuruluyor

Irak'ta Şii ve Sünniler arasında yaşanan mezhep savaşı, barış yolu arayan ülkenin önde gelen dini otoritelerini de harekete geçirdi. Barış yolunun sağlanması için iki mezhebin tarafları arasında bir birlik oluşturulmasına karar verildi.

Çeşitli dini mercilerden edinilen bilgilere göre, Irak'ta Şii ve Sünni alimler birliğinin kurulması için hazırlık komitelerinin oluşturulduğu belirtiliyor. İki tarafın ileri gelen dini otoritelerince oluşturulacak birliğin hazırlık komitesi, halen ülke çapındaki tüm alimlerin katılacağı geniş çaplı konferansın ön çalışmalarını yapıyor. Hazırlık komitesinin yayınladığı bildiride, önde gelen birçok Şii ve Sünni alimin gerçekleştirdiği pek çok toplantıyla ülkede Şii ve Sünni alimler birliğinin kurulması

için düzenlenecek geniş çaplı konferansın hazırlıklarını yaptığı ifade edildi. Birliğin, İslam Konferansı öncülüğünde oluşturulan Mekke Belgesi'ni hayata geçirmek için çalışma komiteleri oluşturduğu ve bu şekilde İslami vahdet kültürünün geliştirilmesi ve Irak'taki tüm mezheplerin birbirine yakınlaştırılması için çalışacağı kaydediliyor. Oluşturulacak birlikle Irak'taki muhtelif kesimler arasındaki husumetin sona erdirilmesi ve kardeşlik bağlarının güçlendirileceğinin belirtildiği bildiride şiddete,

aşırılıklara karşı mücadele edileceği de ifade ediliyor.

Bildiride ayrıca, Şii ve Sünni alimler birliğinin oluşturulması için düzenlenecek konferansın yerinin ve zamanının yakında ilan edileceği belirtiliyor.

(SK-OK-OYK-OK-D)