İntihal suçu zamanaşımına uğramayacak

İntihal suçu zamanaşımına uğramayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) intihal (aşırma) suçlarındaki 2 yıllık zamanaşımı süresini ortadan kaldırdı. YÖK Genel Kurulu 3 Haziran’da yaptığı toplantıda, öğretim elemanlarına verilecek cezaları düzenleyen disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesinin uygulanmasını yeniden düzenledi.

İntihal suçu zamanaşımına uğramayacak