İntam'da belirsizlik sona erdi

İntam'da belirsizlik sona erdi

Çekirge İntam bölgesinde, 2006 yılının şubat ayında meydana gelen ve İntam 95 ile 97 apartmanlarının yıkılmasıyla sonuçlanan toprak kayması sonucu ortaya çıkan kargaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nden 10 bilim adamı tarafından hazırlanan raporla son buldu.

İntam'da belirsizlik sona erdi

Çekirge İntam bölgesinde, 2006 yılının şubat ayında meydana gelen ve İntam 95 ile 97 apartmanlarının yıkılmasıyla sonuçlanan toprak kayması sonucu ortaya çıkan kargaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nden 10 bilim adamı tarafından hazırlanan raporla son buldu.

Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şube Müdürü Rüstem Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 14 Şubat 2006 tarihinde ihbar üzerine İntam Bölgesi'nde yaptıkları incelemede kayma tespit edildiğini, bir gün sonra İntam 95-97'nin tamamı ile İntam 99'un güney cephesinin ilk 4 katının risk altında olduğunun rapor edilerek, mülk sahiplerine bildirildiğini söyledi. Rapor sonrasında bölgede risk altındaki binalarda oturanlara boşaltmaları için tebligat yapıldığını anlatan Aktaş, ilgili kamu kuruluşlarından da bu binalara verilen altyapı hizmetlerinin kesilmesinin istendiğini bildirdi. Aktaş, boşaltma tebligatından 10 gün sonra ise kayma olduğunu hatırlattı.

Bölgede incelemeleri gerçekleştiren heyet adına raporla ilgili bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Remzi Karagüzel ve İnşat Yüksek Mühendisi Sami Gültekin, İntam 95, 97 ve 99 binalarının yapımı aşamasında, gerçekleştirilen kazıların bölgenin coğrafi yapısını zedeleyecek şekilde yapıldığını, bunun da bugün İntam 95 ve 97'nin yıkılmasına sebep olan şev kaymasının zeminini hazırladığını vurguladı. Karagüzel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nden 10 bilim adamı tarafından hazırlanan raporun Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını bildirdi. Ayrıca, yine binaların arkasında bulunan istinat duvarlarının, inşaat metotlarına uygun yapılmadığının da altının çizen Prof. Dr. Karagüzel, Mercan Sokağı'nın genişletilmesi için yapılan dolgunun ve 6 metrelik yeni bir istinat duvarının, mevcut sağlıksız yapıya sahip istinat duvarının yükünü daha da artırdığını kaydetti. Büyük bir yıkıma yol açan kaymanın bir diğer sebebinin ise Mercan Sokak'ta gerçekleştirilen denetimsiz altyapı çalışmaları olduğu ifade eden Prof. Dr. Karagüzel, özellikle TEDAŞ tarafından Baro Evleri önünde yapılan kazıların uzun süre kapatılmamasının, bölgedeki toprak hareketini hızlandırdığını, bölgeye yeni yol açılmasının da toprak kaymasına etken olduğunun yapılan incelemeler sonucunda tespit edilerek rapora yansıtıldığını belirtti.

İNTAM 99 VE GÖKÇEN 3'DE RİSK YOK

Raporda ayrıca kayma ile birlikte hasar gören İntam 99 ile Gökçen 3 apartmanlarının da statik yönden incelendiği belirtilirken, hazırlanan raporda bu binaların yıkılmalarını gerektirecek bir risk bulunmadığı gibi hasar gören bölümlerinin deprem yönetmeliğine göre onarılarak ikamete devam edilebileceği vurgulandı. Ayrıca, Gökçen 3 binasının arkasında bulunan istinat yapısının da apartman idaresi tarafından hazırlatılan ve onaylanan proje doğrultusunda onarıldığı kaydedildi.

Bununla birlikte, heyetin araştırmalarına dahil ettiği bölgedeki 41 binanın istinat yapılarının her açıdan incelendiği vurgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce İnşaat Mühendisleri Odası tarafından riskli olduğu tespit edilen ve Osmangazi Belediyesi'nin tahliye kararı aldığı 11 binanın istinat yapılarının güçlendirme ve onarım gerektirdiği belirtildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu bölgedeki imar planının durdurulmasının ardından, hazırlanan bu son raporla, bölgenin planlamaya tekrar açılmasını engelleyecek hiçbir risk bulunmadığı ifade edildi. Raporda belirtildiği gibi gereken önlemler alındığı takdirde bölgenin planlamaya açılabileceği vurgulandı.

Rapor çerçevesinde kayan yol (Mercan Sokak ve Selvili Cadde Bağlantısı) ile ilgili iki alternatif proje öngörüldü. Projelerin ilkinde, Gökçe 3'ün arkasından yapılacak bir viyadük ile Selvili Cadde'nin, Mercan Sokak'la bağlantısının sağlanması önerildi. Raporda ikinci olarak ise, Baro Evleri'nin B bloklarının ve çevresindeki bazı binaların kamulaştırılması ile yolun doğal zeminde oluşturulması öngörülüyor.

TEDBİRLERİN SORUMLULUĞU MAL SAHİPLERİNDE

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 maddesine göre alınması gereken tedbirlerin, mal sahipleri ve ilgili belediyenin (Osmangazi Belediyesi) ortaklaşa çalışmaları ile yürütüleceği vurgulandı.

Raporda da yer aldığı gibi binaların tahliyesini gerektirecek bir durum olmadığı için Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın 7-Z (afet riski taşıyan binayı tahliye etmek ve yıkmak) maddesinden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunmadığı belirtildi. Ancak, üst kuruluş olduğu için 30 kilometrelik sınırları içinde yapılacak her türlü çalışmanın denetleme ve kontrollük yetkisi ile teknik görüş belirtme yetkisi bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin, üzerine düşen bu görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceği dile getirildi.