İnsanlık Bugün Yok Olursa Dünya'yı Neler Bekliyor?

İnsanlık Bugün Yok Olursa Dünya'yı Neler Bekliyor?

Gezegenimize en büyük zararı veren maalesef kendi türümüz. Bilim insanları insanlık bir anda yok olsa Dünya'nın kendini toparlaması ne kadar sürer diye araştırmışlar.

İnsan, bugün için dünyaya hükmeden tek canlı. Ancak zekası sayesinde elde ettiği bu tartışılmaz gücü ile gezegenimize en büyük zararı veren de yine o. Doğaya, iklime, atmosfere, diğer canlılara... Aklınıza gelen ne varsa insanın hepsi üzerinde büyük bir tahribatı var. Üzerinde yaşadığımız gezegende tüm canlıların eşit hakkı olduğu halde, bu emanete düşüncesizce ve hoyratça davranmaktan vazgeçmiyoruz.

İNSALIK YOK OLURSA NELER OLACAK?

Bilim insanları da insanın gezegenimize verdiği zararı göz önüne alarak, eğer insan türü bir anda yok olursa neler, hangi sürede değişir bunun cevabını aramışlar. Tahminler oldukça ilgi çekici.

Anında: Nesli tükenmekte olan türlerden en kritik durumda olan türler iyileşmeye başlar.

24-48 saat: Işık kirliliği sona erer.

3 ay: Hava kirliliği (sülfür ve nitrojen oksitleri) azalır.

10 yıl içinde: Atmosferdeki metan gazı yok olur.

20 yıl içinde: Kırsal yollar ve kasabalar bitki örtüsüyle kaplanır, genetiği değiştirilmiş organizmalar kaybolur.

50 yıl içinde: Balık rezervleri iyileşir, tatlı sulardaki nitrat ve fosfatlar yok olur.

50-100 yıl arası: Kentlerdeki cadde ve binalar bitki örtüsü ile kaplanır.

100 yıl: Ahşap binalar çürümeye başlar.

100-200 yıl arası: Köprüler çöker.

200 yıl içinde: Metal ve cam binalar çöker. Amerika tahıl üretim bölgeleri çayıra döner.

250 yıl: Barajlar yıkılır.

500 yıl: Mercan kayalıkları yenilenir.

500-1.000 yıl arası: Şehir çöplüklerindeki organik atıklar yüksek oranda çürümüş olur.

1.000 yıl: Çoğu beton, tuğla ve taş binalar yok olur. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi endüstriyel dönem öncesine döner.

50.000 yıl: Plastik ve cam atıkların büyük kısmı çözünür.

50.000 yıldan sonra: İnsanoğlunun dünya üzerindeki hakimiyetine dair sadece bazı arkeolojik kalıntılar kalır.

Ancak bazı insan yapımı kimyasalların kaybolması için 200.000 yıldan uzun bir süre gerekir ve nükleer atıklar 2 milyon yıl boyunca öldürücü boyutta kalmaya devam eder.