İnsanlığın, 2 Milyon 250 Bin Yıl Ömrü Kaldı

İnsanlığın, 2 Milyon 250 Bin Yıl Ömrü Kaldı

İspanya'da 22 Milyon Yıllık Fosilleri İnceleyen Bilim Adamları, Buradan Yola Çıkarak, İnsan Irkının Dünyadan Yok Olacağı Tarihi Hesapladılar.

İnsanlığın, 2 Milyon 250 Bin Yıl Ömrü Kaldı

İspanya'da 22 milyon yıllık fosilleri inceleyen bilim adamları, buradan yola çıkarak, insan ırkının dünyadan yok olacağı tarihi hesapladılar.

Bulgularını bilim dünyasında saygın bir yeri olan ''Nature'' adlı dergide yayınlayan jeolog ve paleontologlar, incelenen fosillerin ışığında memeli türlerinin ortalama 2.5 milyon yıl ömrü kaldığını doğruladılar.

Hollanda Utrecht Üniversitesi'nden Jan Van Dam başkanlığındaki araştırmacılar, astronomik etkiler dolayısıyla yerkürenin yörüngesinde her 2.5 milyon yılda bir değişiklikler meydana geldiğini belirlediler.

Bu durumun dünyayı güneşe fazla yaklaşmaktan koruduğunu ve büyük ölçekli bir soğumayı tetiklediğini ortaya çıkaran bilim adamları, bunun sonucunda ortaya çıkacak yeni bir buz çağının insan yaşamını ortadan kaldıracağı sonucuna vardılar.

Buna göre bilim adamlarının hesaplamaları doğrultusunda yeryüzünde yaklaşık 250 bin yıldır varolan modern insanın yok olacağı tarih, 31 Ekim 2.252.006.