İnsani değerleri yaşamak ve yaymak için Feta girişim gurubu oluşturuldu

İnsani değerleri yaşamak ve yaymak için Feta girişim gurubu oluşturuldu

Sakarya'da insani değerleri yaymak ve yaşatmak için Feta Girişim Gurubu oluşturuldu.

İnsani değerleri yaşamak ve yaymak için Feta girişim gurubu oluşturuldu

Sakarya'da insani değerleri yaymak ve yaşatmak için Feta Girişim Gurubu oluşturuldu.

2005 yılında Taraklı Lisesi'nde faaliyetlerine başlayan Feta etkinlikleri çok yönlü çalışmalarda bulunmak amacıyla Sakarya Feta Girişimi olarak yeniden şekillendirildi. Değişik meslek ve sektörlerden 20'si bayan toplam 41 kişinin bir araya gelerek oluşturduğu yapı basına tanıtıldı. Feta Girişim Grubu Başkanı Azime Gümüş, Sakarya Yerel Kültür Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının değerlerimizi yeniden hatırlamak ve yaşamak olduğunu söyledi.

İnsani değerlerle insan olunabileceğini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti: "Medeniyetimizi yeniden üretmek, kelime ve kavramlarımızı güncelleme, onlar üzerinden yeni kavramlar üretme, dünya kamuoyuna sunma ve kavramların kurumsallaşmasına katkı oluşturma amacıyla Sakarya FETA Girişimi kurulmuştur. Günümüzün değersizlik atmosferini tespit etmek ve bu ortamı terk etmek konusuna değerler iklimine yönelerek bir dalgalanma meydana getirmek istiyoruz"

Güzel görenin güzel düşüneceğini, güzel düşünenin de güzel işler başaracağını vurgulayan Gümüş, sanallığın, banallığın, tekdüzeliğin, acımasızlığın, kabalığın pervasızca kuşatmasına maruz kalınan bu günde ruh dirinliğini artıracak eylem irademizi güçlendirecek büyük bir adımın izini sürdüklerini ifade etti.

Gümüş, Feta ile ilgili tanımları şu şekilde açıkladı: "Feta anlayışında (Genç, yiğit, fedakar) Kişinin hasmının olmaması. Herkesle iyi geçinmesi, çevresiyle barışık olması. Sofrasında mümine de mecusiye de yer açması. Yardım isteyenden kaçmamak. İnsana eziyet etmemek. Kendisinden korkulmasından korkmak. Bol bol ikramda bulunmak. Ziyafet vereceği zaman çevresindeki hayvanatında doyrulması, karıncanın incitilmemesi. Sevgi ve merhametin bütün canlıları kapsayacak şekilde geniş tutulması. Başkalarının hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaalerinden üstün tutması. Başkanlarının kusurlarını örtmesi. Özür dileyecek işler yapmaması. Sözde durması, sadakat göstermesi. Güzel ahlak ve nezaket üzere olması. Kişinin göründüğü gibi olması, hatta göründüğünden daha iyi olması."

Kaynak: CHA