İnşaatlarda Yerli Malı Kullanımına Yönelik Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi.

İnşaatlarda Yerli Malı Kullanımına Yönelik Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecek. Kamu İhale Kurumunun "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacak.

KONTROL YAPI DENETİM GÖREVLİSİNDE OLACAK

Sözleşmede yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın kontrolü yapı denetim görevlisinin sorumluluğunda bulunacak. Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecek.

Yerli malı olması zorunlu makine, malzeme ve ekipmanla yazılıma ilişkin yerli üretimin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da diğer zorunlu nedenlerle yerli malı olarak temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine idarenin onayıyla sözleşme konusu işte yerli malı olmayan makine, malzeme ve ekipmanla yazılım kullanılabilecek. Bu gibi durumlarda iş programı dikkate alınarak gerektiğinde yükleniciye ek süre verilebilecek.

Kaynak: AA