İndirimli Satışlara Düzenleme Getiriliyor

İndirimli Satışlara Düzenleme Getiriliyor

TBMM Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonunda Kabul Edilen İndirimli Satışlara İlişkin Kanun Teklifine Göre; Mağazalar Kış Sonu İndirimlerini 15 Ocak-1 Mart, Yaz Sonu İndirimlerini İse 15 Temmuz-1 Eylül Günleri Arasında Yapabilecek.

İndirimli Satışlara Düzenleme Getiriliyor

TBMM Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonunda kabul edilen indirimli satışlara ilişkin kanun teklifine göre; mağazalar kış sonu indirimlerini 15 Ocak-1 Mart, yaz sonu indirimlerini ise 15 Temmuz-1 Eylül günleri arasında yapabilecek.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in başkanlığında toplanan Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonunda, AK Parti Konya Milletvekili Özkan Öksüz ile İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri birleştirilerek ele alındı.

Değiştirilerek kabul edilen teklife göre, indirimli ve tasfiye nedeniyle yapılacak satışlara tanım getirildi. Perakende satışlarda geçerli olmak koşuluyla, mevsim değişmeleri, ticari işletmelerin tasfiyesi, işyeri değişikliği ya da benzer nedenlerle indirim miktarı veya oranıyla yapılan satışlar; indirimli satış olarak nitelendirilecek.

Mevsim değişmesi dışında diğer nedenlerle yapılan indirimlerin süresi 2 ayı aşamayacak.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ve etiket fiyatı, tarife listelerinde indirimden önceki ve indirim oranıyla birlikte gösterilecek.

Bir ticari işletmenin tasfiye nedeniyle indirimli satış, üyesi olduğu ticaret ve sanayi odalarına veya esnaf ve sanatkar odalarından gerekli izin alındıktan sonraki 6 aylık sürede 2 ayı aşmayacak sürede tamamlayacak.

İndirimli ve tasfiye nedeniyle yapılacak satışlarda kurallara aykırı hareket edenlere 10 bin YTL para cezası verilecek.