IMF mali şeffaflık raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık konusunda kaydettiği ilerlemeleri ve önündeki sorunları değerlendirdi. IMF Mali İşler Bölümü'nce hazırlanıp üst yetkililer

IMF mali şeffaflık raporu