IMF Heyetinin TOBB Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyümeden Feragat Yoluyla Cari Açıkla Mücadele Edilmesi Fikrine Kesinlikle Sıcak Bakmadıklarını Belirterek, Bütçedeki Faiz Dışındaki Cari Harcamalarda da Tasarrufa Gidilmesi Gerektiğini Söyledi. Hisarcıklıoğlu Ayrıca, Faizlerin Düşmesini Engelleyecek Her Türlü Uygulamadan Uzak Durulması Gerektiğini Vurguladı.

IMF Heyetinin TOBB Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyümeden feragat yoluyla cari açıkla mücadele edilmesi fikrine kesinlikle sıcak bakmadıklarını belirterek, bütçedeki faiz dışındaki cari harcamalarda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, faizlerin düşmesini engelleyecek her türlü uygulamadan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Stand-by düzenlemesinin 6. gözden geçirmesi için Ankara'ya gelen IMF Türkiye Masası Şefi Lorenzo Giorgianni, IMF'nin icra direktörlerinden Willy Kiekens, Avrupa Bölümü Direktör Yardımcısı Susan Schadler ve IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp'tan oluşan heyet, TOBB'u ziyaret etti. Heyet ile yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından bir açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, IMF heyetine reform ve makroekonomik dengelerin geneli üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirttiklerini bildirdi. Büyümenin 5 yıldır kesintisiz devamı, tarım dışı istihdamın ve ihracatın artmasını da olumlu gelişmeler olarak değerlendirdiklerini ifade ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, ancak bunların yanısıra bir taraftan programın olumlu kazanımlarını korurken daha aktif tedbirlerle bu programı güçlendirecek adımlara da ihtiyaç duyulduğunu belirttiklerini kaydetti. Cari açık ve toplam istihdamdaki artışın yetersizliğinin bunların başında geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ekonomide ise ikili bir yapı oluştuğunu heyete anlattıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, bir taraftan ekonominin modernleşmesine uyum gösteren küresel ve ekonomiyle daha fazla entegre olan, rekabet gücü artan güçlü bir özel sektör bulunduğunu, diğer tarafta ise ekonomideki iyileşmeyi hissedemeyen geniş bir kitle ve çok sayıda KOBİ bulunduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Burada bir iyileşme sağlanmamasının, programın olumlu yönlerinde tehdit edebileceğini belirttik. Bu olumsuz tabloyu düzeltecek üç tane çözüm alanı var. Bunlardan birincisi, ekonominin kaçınılmaz olarak modernleşmesiyle birlikte farklı becerilere gerek duyulmaktadır. Bu yüzden de özellikle gençlerimize bu becerileri kazandıracak bir eğitim reformuna ihtiyaç vardır. İkincisi, istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması, istihdamdaki cezalandıran, dünya şampiyonu olan katı mevzuat anlayışının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Üçüncüsü, yeni girişimcilerin büyümesini kısıtlayan iş ortamının düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik" diye konuştu.

Halk Bankası'nın özelleştirilmesi noktasında tamamının blok satışının yerine yüzde 25'lik halka arzla başlangıç yapılması önerisinin hükümet tarafından benimsenmesinin doğru bir adım olduğunu da belirten Hisarcıklıoğlu, aracılık maliyetlerinin yüksekliği gibi finansmana erişim yönündeki sıkıntılara da değindiklerini bildirdi. Tüm bunların kapsamlı bir plan içinde yapılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin ana gündeminin yeni bir yol haritasının ortaya konulmasına ihtiyaç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Yeni Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Reformu'nun ertelenmesinin Türkiye ekonomisi için son derece olumsuz gelişmeler olduğunu da belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu fikirlerini de IMF heyetine ilettiklerini kaydetti.

"CARİ AÇIĞA KARŞI YENİ SANAYİ POLİTİKASI ÖNERİSİ"

Makro reformlardan sonra artık iş ortamını modernleştirecek mikroekonomik reformlar paketine de süratle başlanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, büyük bir risk unsuru olarak devam eden cari açık konusuna da değindiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Büyümeden feragat yoluyla cari açıkla mücadele edilmesi fikrine kesinlikle sıcak bakmıyoruz" dedi. Cari açığı düşürebilmek için Türkiye'nin büyümesinin düşürülmesi yaklaşımına da kesinlikle sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çünkü Türkiye'de yüksek orandaki işsizlerin işe ihtiyacı olduğunu, ayrıca Türkiye'nin AB ülkelerine daha büyük hızla yakınlaşabilmesi için hızla büyüyor olması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, IMF heyetine Türkiye'nin 7.5'lik büyümesinden vazgeçemeyeceğini ifade ettiklerini de belirterek, yüksek büyüme hızının devamının, ihracatın ve sanayinin ithalata bağımlılığının azaltılmasının ancak bir sanayi politikası ve mikroekonomik reformla sağlanabileceğini belirttiklerini bildirdi. "Faiz düşsün diyerek faizlerin düşmesi beklenmemeli" diyen Hisarcıklıoğlu, faiz düşüşünü engelleyen her türlü uygulamadan da uzak durmak gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Diğer taraftan vergilerin düşmesi için de önce hep beraber, bütçedeki faiz dışındaki cari harcamalarda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirttik" dedi.

Piyasalardaki son dalgalanma ile ilgili toplantıda görüşülenlerin sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, "Cari açığın fazla olduğu bütün ülkelerde bu tür dalgalanmalardan etkilenme daha fazla oluyor. Cari açığın düşürülmesi için de Türkiye'nin büyümeden feragat etmeden bir sanayi politikasına ihtiyacı var. Çünkü ihracatın artışı ithalata bağlı olduğundan dolayı cari açık büyümekte. Fakat bu sanayi politikasıyla beraber ithalat politikamızı da gözden geçirmiş olacağız. Yeni sanayi stratejisine ihtiyaç olduğunu söyledik" diye konuştu.

Faizlerin düşürülmesine yönelik uygulamalardan uzak durulması gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Hisarcıklıoğlu, "Faizlerin düşüşünü engelleyecek uygulamalardan hepimizin uzak durması lazım" dedi. IMF'nin istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, "Biz bu konuda zaten 2 yıldır ısrarla söylüyoruz. Bu konuda sizlerden bildiğim kadarıyla hükümetin bir çalışma yaptığını okuyorum. Ama ne çalışması vardır onu bilmiyorum" cevabını verdi.

Sanayi politikası ile ilgili beklentilerinin karşılanması noktasında umutları olup olmadığının sorulması üzerine ise Hisarcıklıoğlu, "Başka çaremiz yok. Tabii umutluyum. Ülkem adına umutluyum, gelecek açısından umutluyum. Bu yapılacak. Başka türlü formülü yok. Hastalık var, bu hastalığın tedavi yolu da belli. Bugün yada yarın uyguluyor olmamız lazım. Bugünden yaparsak daha az zararla atlatırız" diye cevap verdi. Sosyal Güvenlik Reformu'nun ertelenmesi ile ilgili IMF'nin görüşünün sorulması üzerine de Hisarcıklıoğlu, heyetin de yasanın çıkmasını istediklerini bildirdi. Enflasyonun yeniden iki haneli olmasıyla ilgili neler konuşulduğunun sorulması üzerine ise Hisarcıklıoğlu, "Faiz oranları şu anda yüksek. Fakat Merkez Bankası'nın elinde başka mekanizma yok. Onun için ekonomi daha çok kuvvetlendirmek lazım. Merkez Bankası ve Hazine'yi bu konuda kuvvetlendirmek lazım. Onun için de faizlerin aşağı inebilmesi için güçlü tedbirlere devam ediyor olmak lazım. Harcamalara dikkat etmek lazım" dedi.

(MÜG-OK-OK-E)

Kaynak: İHA