IMF gelecek hafta stand-by'ı görüşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türk Hükümeti ile 10 milyar dolarlık yeni stand-by düzenlemesi konusunda mutabık kalındığını ve bu düzenlemelerin

IMF gelecek hafta stand-by'ı görüşecek