İmarzedelere Ödeme Taslağı Meclis'e Sunuldu

İmarzedelere Ödeme Taslağı Meclis'e Sunuldu

İmarbank'tan Bono Alanlara Ödeme Yapılabilmesi İçin Hazırlanan Yasa Taslağı TBMM'ye Sunuldu. Tasarının Gerekçesinde İmarbank'tan Bono Alan Bütün Mağdurlara Ödeme Yapılacağı Bildirildi.

İmarzedelere Ödeme Taslağı Meclis'e Sunuldu

İmarbank'tan bono alanlara ödeme yapılabilmesi için hazırlanan yasa taslağı TBMM'ye sunuldu. Tasarının gerekçesinde İmarbank'tan bono alan bütün mağdurlara ödeme yapılacağı bildirildi. Ödemeler, ilgililerin başvurusu üzerine yapılacak ve buna kaynak sağlanması için Hazine Müsteşarlığı özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edecek. Ödemeler de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu aracılığıyla yapılacak.

"Bankacılık İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Değişiklik" öngören tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan İmar Bankası'ndan devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına karşın ikinci piyasadan devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarların TMSF tarafından ödeneceği kaydedildi. Hak sahiplerinin tespitinde İmar Bankası kayıtları esas alınacak.

Ödemelerde İmar Bankası devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla yatırılan tutarları ifade eden işlem tutarı esas alınacak. Bankadan alacakları nedeniyle açılan davalara ilişkin mahkeme kararları, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra icra takibine konu edilmesi halinde, vekalet ücreti alınacak. Takip borçlusu idarelerin icra takibindeki işlemlere karşı şikayet hakları saklı kalacak. Mahkeme kararlarında veya icra takip sürecinde ilgili idareler lehine hükmedilen her türlü alacak bu yasaya göre yapılacak ödemelerden mahsup yoluyla tahsil edilerek, kurumların hesaplarına aktarılacak. İmarbank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra bono aldıkları tespit edilenlere, banka ortakları ve ailelerine, banka personelinin kurduğu vakıflara ödeme yapılmayacak.

SAHTE BELGEYE HAPİS

İmar Bankası'ndan bono almamasına karşın, sahte belge sunanlara dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu durumun ödeme yapıldıktan sonra tespiti durumunda, hapis cezasının yanı sıra 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Adli para cezası ödenen miktarın 10 katından az olmayacak.Ödemelerde, hak sahibinin beyanının aksine bir durumun ortaya çıkması durumunda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ödenen kişiden tahsil edilecek.

İŞLEMLER VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Yasa gereğince ihraç edilecek olan özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve kağıtlar damga vergisi ve harçtan muaf tutulacak.(ANKA)

Kaynak: ANKA