İmam Nikahlı Eşe Tazminat Yasaya Girdi

İmam Nikahlı Eşe Tazminat Yasaya Girdi

Borçlar Kanunu Tasarısı'nı Görüşen TBMM Adalet Komisyonu, Yargıtay İçtihatlarıyla Yerleşmiş Bir Uygulama Olan "İmam Nikáhlı Eşe Tazminat" Konusunu Kanuna da Aldı.

İmam Nikahlı Eşe Tazminat Yasaya Girdi

Borçlar Kanunu Tasarısı’nı görüşen TBMM Adalet Komisyonu, Yargıtay içtihatlarıyla yerleşmiş bir uygulama olan "imam nikáhlı eşe tazminat" konusunu kanuna da aldı.

Komisyon dün, "Haksız fiilden doğan manevi tazminat" maddesini kabul etti. Buna göre hakim, sadece ölüm halinde değil ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine karar verebilecek. Mevcut Borçlar Kanunu’nda "zarar gören veya ölenin ailesi" olarak düzenlenen hüküm şöyle genişletildi: "Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun miktar paranın ödenmesine karar verilebilir."

Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, düzenlemeyi "reform" olarak niteledi. Komisyondaki uzmanlar, "Başta trafik kazaları olmak üzere, kişilerin gözünü, kolunu, bacağını kaybettiği olaylarda yakınlarına tazminat isteme hakkı getiriliyor. Beraber olup aralarında resmi nikáh olmayanlardan birisi, birlikte olduğu kişinin zarar görmesi dolayısıyla mahkemeye başvurabilir. Yakınlığını tanıklarla kanıtlayabilir. Nişanlısının gördüğü zarardan dolayı da tazminat istenebilir" dediler.