İmalatta Ekim ayında kapasite artışı %83

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi Ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Ankete cevap veren 2,806 işyerinden derlenen verilerin Ekim ayı ilk geçici sonuçlarına

İmalatta Ekim ayında kapasite artışı %83