İller bankası İlbank oluyor

İller Bankası'nın yeniden yapılandırılması amacıyla ''İller Bankası Anonim Şirketi Kanun Taslağı'' hazırlandı. Hazırlanan kanun taslağına göre İlbank, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların finansman ihtiyacını karşılayacak, mahalli hizmetlere yönelik proje geliştirecek,

İller bankası İlbank oluyor