İlk elektronik imza Tüzmen'den

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) Elektronik Ortama Aktarılması Projesi kapsamında ilk elektronik imzayı atarak, 4 firmanın dahilde işleme izin belgesini onayladı.

İlk elektronik imza Tüzmen'den