İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı
Haberler » Eğitim » Haber

İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı...

İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

il Özel idaresi Sözleşmeli Personel Alım ilanı

iLAN

il Özel idaresi Genel Sekreterliğine bağlı birimlerde 2010 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 5302 sayılı il Özel idaresi Kanununun 36. Maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Alım yapılacak sözleşmeli personele ait unvanlar ve adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TALEPTE BULUNANLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a ) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

d) 2008 veya 2009 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının herhangi birinde KPSSP3 puan türünde ilan edilen teknik kadrolar için en az 60 puan almış olmak,

e) 35 yaşından büyük olmamak,

f) Alım yapılacak branşlarda belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak,

g) il Özel idaresinde görevli diğer personelin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

h) Her türlü arazi şartlarında çalışmayı kabul etmek,

ı) Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılı için belirlenecek limitler dahilinde il Özel idaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek.


BAŞVURU ŞEKLi

1) Adayların 15/03/2010 tarihine kadar il Özel idaresi insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, özgeçmiş, KPSSP3 sonuç belgesi (fotokopisi) ve diplama (fotokopisi) ile birlikte il Özel idaresi insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2) Başvurular elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) iş talep formunu eksik dolduranlar ile eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilir ve haklarında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLÜ SıNAVA DAVET

1) ilan edilen her bir unvan için alınacak personel adedinin dört katı kadar aday KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre en yüksek puandan başlayarak sözlü sınava davet edilecek ve bu adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır.

2) KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre sözlü sınava hak kazananlar 17/03/2010 tarihinde il Özel idaresi ilan panosunda ve http://www.kahramanmaraşözelidare.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınav konuları ve sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri, il Özel idaresi insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alabilirler.