İktidara patron tavsiyeleri

Cumhurbaşkanı Sezer'i ve Başbakan Erdoğan'ı ziyaret eden TÜSİAD'ın başmüzakereci tarifi: İngilizce ve Fransızca bilen, AB hukuku, ekonomi ve siyasette uzman, kamu-özel sektör ve sivil toplum ilişkilerinde uzlaştırıcı.Başmüzakerecinin 'siyasetçi olmaması' ve 'tek şapkalı olması', yani başka bir işle uğraşmaması da TÜSİAD'ın önerileri arasında. Somut bir kişiye işaret etmeyen TÜSİAD, AB heyetinin teşkilinin geciktiğini de vurguladı.TÜSİAD, Gümrük Birliği anlaşmasının yeni AB üyelerine uyarlanmasını da istedi. Raporda, 'Uyarlama ile Güney Kıbrıs'ın resmen tanınmış olup olmayacağı konusunda kamuoyu iyi aydınlatılmalı' denildi.Başkanlık sisteminin Türkiye'ye uymaya-cağı dile getirilen raporda, ekonomiye de değinildi: AB süreci ve IMF çıpa işlevi görecek. Büyümede bu yıl da hedefleri aşarak yüzde 6-7 gibi bir oranın yakalanması mümkün.Büyüme konusunda umutlu olan TÜSİAD, işsizlik konusunda ise olumsuz bir tablo çizdi. Buna göre istihdam artışı yüzde 1.5'te, işsizlik oranı ise yüzde 10'larda kalacak.Raporda, yabancı sermaye çekmek için kurumlar vergisinin yüzde 20'ye indirilmesi isteniyor. TÜSİAD heyeti, Erdoğan'a, illere teşvik yasasına itirazlarını da iletti.

İktidara patron tavsiyeleri

Kaynak: Radikal