İki bedenimiz var: Biri belki çirkin, öteki kesin güzel!

İki bedenimiz var: Biri belki çirkin, öteki kesin güzel!

Haşmet Babaoğlu - Sadece güzeller bakılmayla yetinebilirler' diyor; 'güzel olmadığını düşünenler ve öyle düşündürülenler mutlaka okşanmak ister. Onları sevgiye ve şefkate nihai olarak bir tek okşanmak ikna edebilir.'

İki bedenimiz var: Biri belki çirkin, öteki kesin güzel!