İhbarcıya tam koruma

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kara para suçlarıyla ilgili ihbar mekanizmasını etkin hale getirebilmek için şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara hukuki ve cezai bakımdan tam koruma getirileceğini söyledi.

İhbarcıya tam koruma