IEA:"Petrol faturası baskı yaratabilir"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş ekonomisti Fatih Birol, uzun dönemde Türkiye'nin, etkin bir enerji tasarrufu sağlamak için mutlaka özel taşımacılıktan, toplu taşımacılığa geçmesi

IEA: