Haberler » Ekonomi » Haber

İcrada Devrim! Eve Haciz Bitiyor

Adaletin 'geç' tecellisi sona eriyor, lüzumlu eşyalar ve öğrenci burslarına haciz kalkıyor!

İcrada Devrim! Eve Haciz Bitiyor

Yargıyı hızlandırmayı amaçlayan Komisyon, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın 37 maddesi kabul edildi.

Buna göre aile bireyleri için lüzumlu görülen eşyalar haczedilemeyecek. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun, mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya (para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç) borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, borçlunun haline münasip evi ve öğrenci bursları haczedilemeyecek.

Haczedilecek malların kıymetinin fazla olması durumunda bedelinden münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılacak. Hacizli malların satış ilanı, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Ayrıca yine işlemlerin hızlanması, tek elden takip edilmesi ve kayıt altına alınması için bundan sonra her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak.