İçme suyuna AB standardı

İçme suyuna AB standardı

İçme sularına Avrupa Birliği standardı getiriliyor. Buna göre, içme suları sağlığa uygun ve temiz olacak. İçme ve kullanma sularına ilişkin tüketicilere yeterli ve güncel bilgiler verilecek. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik hazırlanırken Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce esas alınan İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair Konsey Direktifi'ne de uyum sağlandı.

İçme suyuna AB standardı

Kaynak: Hürriyet