İçme sularına sıkı takip

İçme sularına sıkı takip

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce il valiliklerine gönderilen genelgede, il sağlık müdürlüklerince bildirilen içme-kullanma sularının klorlama durumu ve analiz sonuçlarını kayıt altına alarak sürekli izleyecek. Konuyla ilgili "Sularda Yıllık Klorlama ve İzleme Formu", "Belediyelik Yerlerde İçme-Kullanma Suları İzleme ve Klorlama Envanteri", "Belediyelik Yerler Dışındaki Yerler İçin İçme-Kullanma Suları İzleme ve Klorlama Envanteri" formları oluşturuldu.

İçme sularına sıkı takip