İçme sularına AB kriteri

İçme sularına AB kriteri

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerince bildirilen içme-kullanma sularının klorlama durumu ve analiz sonuçlarını kayıt altına alarak sürekli izleyecek. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce il valiliklerine gönderilen genelgede, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında hazırlanan ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik''e göre tüm içme-kullanma sularının belirlenen esaslar çerçevesinde denetimlerinin, numuneler alınarak analizlerinin yapılması ve bir kayıt sistemi oluşturularak sürekli izlenmesi

İçme sularına AB kriteri