Hürriyet Gazetesi Tekzip Yazısı
Haberler » Güncel » Haber

Hürriyet Gazetesi Tekzip Yazısı

Gazetenizin 10.03.2008 Tarihli Nüshasının Ana Sayfasında, 16. Sayfasında ve İnternet Sayfasında "Çıplak Masajlı Staj İsyanı" Başlıklı Haberde Yer Alan Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hakkında Yayınlanan Gerçeğe Aykırı ve Yasal Dayanaktan Yoksun İddia ve Yorumlara İlişkin Olarak Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi Amacıyla Aşağıdaki Açıklamaların Yapılması Zorunlul...

Hürriyet Gazetesi Tekzip Yazısı

Gazetenizin 10.03.2008 tarihli nüshasının ana sayfasında, 16. sayfasında ve internet sayfasında "Çıplak masajlı staj isyanı" başlıklı haberde yer alan Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü hakkında yayınlanan gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun iddia ve yorumlara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Şöyle ki;

Ege Meslek Yüksek Okulu’ndaki bazı öğrencilerin stajlarında, staj yaptıkları bazı otellerde karşı cinsten kişilere "köpükle masaj, kese ve çıplak masaj" yapmaya zorlandıkları, bunu kabul etmeyenlerin ise eğitim notu olarak başarısız sayıldıklarını" söylemekle Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve bağlı bölümlerinin şeref ve haysiyetine dokunulmak suretiyle kişilik haklarına saldırı gerçekleştirilmiştir. Oysa ki bu haberler tamamen gerçek dışı olup, güncel olmayan, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ve kamuoyunu tek taraflı etkilemeye yönelik iddia ve beyanlarla dolu olduğundan, eğitim veren kurumumuzu, çalışanlarını ve öğrencilerini rencide edecek şekilde yayınlandığından, yayında yer alan iddialar ile ilgili olarak olayın gerçeği aşağıda belirtilmiştir.

- Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin tamamı yürürlükte bulunan ve 2547 Sayılı Yasa’nın Ek 24. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Yönerge hükümleri uyarınca stajlarını yapmaktadırlar. Öğrencilerden yönetmelikte yer alan hususlar çerçevesinde stajlarını yapmaları ve dosyalarını yönetmelik çerçevesinde hazırlamaları istenmektedir.

- Staj yerini belirleme, tercih ve seçimi öğrencinin kendisine aittir. Hiçbir öğrenciye stajını yapacağı yer konusunda bir baskı yapılmamıştır. Öğrenciler staj yapacakları yerleri belirleyip idareye bildirirler.

- Öğrencinin eğitim alanı dışında staj konularının kesinlikle kabul edilmeyeceği öğrencilere bildirilir. Hiçbir öğrenciye stajı kapsamında kese-köpük masajı yapma ve çıplak masaj yapma şartı konulmamıştır. Bu tip masajı yapmayanların stajdan başarısız sayılacaklarına dair hiçbir düzenleme ve uygulama da bulunmamaktadır. Kaldı ki, yüksekokulumuzda bahse konu köpüklü masaj uygulaması okulumuzdaki atölyelerde yapılmamakta olup, staj programımızda bulunmamakta ve öğrencilerden yapılması da talep edilmemektedir. Mesleki masaj dersi Tıp Fakültemizin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

- Staj tamamlandığında yetkililer, staj dosyasının yönetmeliğe göre hazırlanmış olup olmadığını kontrol ederler. İdare hakkında asılsız beyan ve iddialarda bulunarak medyaya çıkan şahısların öğrenim dosyaları tetkik edildiğinde durumun iddia edildiği gibi olmayıp, stajları ile ilgili olmayan başka derslerden de başarısız oldukları görülecektir. Eğer böyle bir eylem sözkonusu olmuşsa, bu tamamen İdaremizin iradesi dışında oluşmuş olup, İdaremizin bu olaylar nedeniyle sorumlu tutulabilmesi hayatın olağan akışına, idari işleyişe ve hakkaniyet kurallarına aykırı olup hukukun korunmaması gerekir.

- Yüksekokulumuzdaki uygulamalarda çok miktarda sarf malzemesi kullanılmaktadır. Diğer birçok programımızda olduğu gibi bu programda da sarf malzemelerinin önemli bir kısmı protokol yapılarak bir uluslararası firmadan hibe yoluyla temin edilmekte ve öğrencilerimizin uygulama yapmaları sağlanmaktadır. Okul yönetiminin bu malzemelerin öğrenciler tarafından pazarlanması şeklinde bir telkini sözkonusu değildir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sarf malzemeleri okul içerisinde yapılan uygulamalarda kullanılmaktadır. Staj sırasında otelde öğrenciler tarfından kullanılan malzemelerin okulumuz ile herhangi bir ilgisi yoktur. Stajda kullanılan malzemeler otellerin kendi temin ettikleri malzemelerdir. Staja giden öğrencilere staja giderken hiçbir sarf malzemesi verilmemektedir.

- Staj dosyalarında yapılan, stajlardaki uygulamaların fotoğrafla belgelenmesi okul tarafından özel olarak öğrencilerden talep edilmemektedir. Herhangi bir fotoğrafın çekilmesi ve dosya içeriğine ilave edilmesi değerlendirmeye katkı sağlamamaktadır. Okulumuzda eğitimde görev alan öğretim elemanları stajdan ne beklediklerini öğrencilerine bildirirler. Eğitim programlarında yer almayan uygulamaların staj sırasında yaptırılmasına okulumuzca müsaade edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, dosyada fotoğraf olmasının stajın başarı olma kriteri olarak belirlendiği iddiası da gerçek dışıdır.

Bu açıklamanın, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesine istinaden aynı sayfada, aynı sütunlarda, aynı puntolarla, aynı şekilde yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederim. 21.04.2008

Başak Zeynep AKBULUT

E.Ü.Rektörlüğü Vekili