Hükümetin 3 yıllık karnesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) 59. Hükümetin 3 yılını değerlendiren bir rapor hazırladı. ''59. Hükümetin 3 Yıllık Karnesi'' adını taşıyan raporda, borçlardan, kredi kartlarına, karşılıksız çeklere kadar çok sayıda parametreden yola çıkılarak ekonomide durum değerlendirmesi yapıldı.

Hükümetin 3 yıllık karnesi