Hükümet Sözcüsü Çiçek: "Yasalar çerçevesinde demokratik hakların kullanılmasına karşı değiliz" (2)

Hükümet Sözcüsü Çiçek: "Yasalar çerçevesinde demokratik hakların kullanılmasına karşı değiliz" (2)

Bazı sendikaların yarın Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili yapacağı eylemi değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, "Biz yasalar çerçevesinde olmak kaydıyla kimsenin demokratik bir hakkını kullanmasına karşı olmayız" dedi.

Hükümet Sözcüsü Çiçek:

Bazı sendikaların yarın Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili yapacağı eylemi değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, "Biz yasalar çerçevesinde olmak kaydıyla kimsenin demokratik bir hakkını kullanmasına karşı olmayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 6 saat 40 dakika süren Bakanlar Kurulu değerlendirmelerde bulundu.

AB Genişleme Komiseri Olli Rehn'in yaptığı açıklamalar ve bu bağlamda "Venedik Kriterleri"nin bir anayasa değişikliğiyle hükümetin gündemine gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Rehn, bu konuda kendisinin bir açıklama yapamayacağını ancak kendileri dışında birilerinin buna cevap verebileceğini söyledi.

Bazı sendikaların yarın yapacağı iş bırakma eyleminin sorulması üzerine Cemil Çiçek, Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir yasanın TBMM'de görüşüldüğünü ve bu yasanın bir gecede hazırlanmadığını belirtti. Yasa bu noktaya gelinceye kadar ilgili sosyal taraflarla bu konunun konuşulduğunu ve geçtiğimiz günlerde tarafların anlaşmaya vardığı yolunda açıklama olduğunu söyledi.

Ortada bir anlaşma varken bazı sendikaların bu anlaşmanın hilafına, genel çoğunluğun hilafına yarın bir protesto eylemi yapacaklarını ifade eden Çiçek, "Biz yasalar çerçevesinde olmak kaydıyla kimsenin demokratik bir hakkını kullanmasına karşı olmayız. Bu ülkede herkes her kurum yasalara uygun olmak kaydıyla gerekli izinleri almak kaydıyla istedikleri, şekilde beğendiklerini veya beğenmediklerini herhangi bir konuda ortaya koyabilirler. Ama hak ararken kimse kanunsuz bir iş yapmamalıdır. O takdirde haksız duruma düşerler… Bu türlü eylemlerde çoğu zaman marjinal gruplar, eylemci gruplar iyi niyetle katılanları da provoke ederek, yasalarla karşı karşıya getiriyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir. Eksiği de olsa. Yasaları var. Kanunsuz olarak işi bırakanlar varsa, herhalde bu kanunlar uygulanmak için bırakılıyor. Bu ülkede hak talep edenlerin yasalar çerçevesinde hak talep etmesi lazım gelir. Aksi halde haksız duruma düşerler" dedi.

Ayrıca izin verilen yerin dışında gelişigüzel eylemler yapıldığını ve oradaki esnafın bundan rahatsız olduğunu dile getiren Çiçek, kanunsuz eylemlerin olduğu yerlerde kepenklerin kapatıldığını ve esnafın zarar gördüğünü vurguladı. Çiçek, "Hakkını aramak noktasında bu ülkede bir eksiklik yok. Bu noktada bir noksanlık yok… Ama bunun şartı kanunlara uymaktır. Kanunlara uymazlarsa devletin gücü neyse o da gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Savunmayı AK Parti adına kimin yapacağı sorusunu cevaplandıran Çiçek, parti kapatmanın Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmediğini ve hükümetin yapması gereken işleri konuştuklarını söyledi. Bu işlerin konuşulacağı yerin parti olduğunu hatırlatan Çiçek, partinin ilgili organlarının konuyu görüşeceğini ve bu işte kendilerine özel bir uygulama söz konusu olmadığına işaret etti.

Halkı soğukkanlı ve serinkanlı olmaya çağıran Çiçek, "Daha önce hangi yollardan geçildiyse bugün de yapılacak olan odur. Herkes bu konuda soğukkanlı olmalıdır, serinkanlı olmalıdır. Biz kendi işimiz yapacağız. Biz hükümetiz. Milletin işleri neyse onu yapmak bizim en öncelikli görevimiz. Biz de görevimizin başındayız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının sağduyu çağrılarını hatırlatan bir muhabirin "Anayasa değişikliğinden vazgeçilmesinin söz konusu" olup olmadığını sorması üzerine Çiçek, "Her tartışmayı böyle günlerce laftan laf üreterek değil de bir nokta koyuversek. Her şeyi tartışmak önemlidir de tartışmayı zamanında bitirmek de tartışmak kadar önemlidir. Ben bu konuların yeterince tartışıldığı kanaatindeyim" diye karşılık verdi.

STK'ların demokratik sürece partiler kadar katıldığını ve bu sürece katkı sağlamak istemiş olabileceğini dile getiren Çiçek, "Toplumdaki sağduyu çağrısının muhatabı sanki sadece siyasetçiler. Bu konuda bunu sanki sadece siyasi partiler kullanıyor da, onun dışında kimse kullanmıyor mu?" diye sordu. Çiçek, bu çağrının muhatabını sadece iktidar partisi olarak mütalaa etmenin doğru olmadığını ve bunun demokratik sorumlulukla pek bağdaşmadığını kaydetti.

Kapatma davasına ilişkin ekonomi çevrelerine hükümetin mesajının olup olmadığının sorulması üzerine Çiçek, küresel bir dünyada iç ve dış gelişmelerin ekonomik gelişmelere büyük ölçüde tesir icra ettiğini belirtti.

Çiçek, doların artması ile borcun arttığını ve hükümetin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

YÖK Başkanının maaşının 15 bin YTL olacağı haberi ve bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediği sorusunu cevaplandıran Çiçek, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmediğini ve iyice araştırmadan, soruşturmadan eksik bilgiye dayalı bu tür haberlerin yapılmaması gerektiğini söyledi.

"Anayasa değişikliğini muhalefete gitmeyi düşünüyor musunuz? Referanduma mı gitmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Çiçek, "Anayasa değişiklikleri hükümetin işi değil. Ben burada hükümet olarak açıklama yapıyorum. Bugün bu konularla ilgili biz bir görüşme yapmadık. Yapılmadık bir görüşmeyle ilgili de bilgi veremem" diye karşılık verdi.

Kaynak: CHA