Hsyk: Ölen Stajyer Hakim Didem Yaylalı ile İlgili İddialar Gerçek Dışı

Hsyk: Ölen Stajyer Hakim Didem Yaylalı ile İlgili İddialar Gerçek Dışı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fethiye'de tatil yaparken odasında ölü bulanan stajyer hakim Didem Yaylalı'nın, medyada yer alan kurulla bağlantılı haberleri üzerine açıklama yaptı.

Hsyk: Ölen Stajyer Hakim Didem Yaylalı ile İlgili İddialar Gerçek Dışı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fethiye'de tatil yaparken odasında ölü bulanan stajyer hakim Didem Yaylalı'nın, medyada yer alan kurulla bağlantılı haberleri üzerine açıklama yaptı. Kurul, Didem Yaylalı'nın özel hayatı nedeniyle mesleğe kabul edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Öncelikle Didem Yaylalı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen HSYK, yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü paylaştı.

Kurul, Didem Yaylalı'nın özlük dosyası ile alakalı da kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı: "5 Mayıs 2010 tarihinde Ankara adli yargı hakim adayı olarak göreve başlamıştır. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullülerine İlişkin Yönetmelik uyarınca son eğitim dönemi stajını yapan Didem Yaylalı'nın, mazeretsiz olarak görevine gelmemesi ve usulsüz belge sunarak görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunduğu gerekçeleri ile disiplin soruşturması yapılmış ve Türkiye Adalet Akademisi'nce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesinin (b) ve (d) fıkraları uyarınca 'aylıktan kesme cezası' verilmiştir. Didem Yaylalı'nın verilen bu disiplin cezasına ilişkin karara itiraz etmesi üzerine, Adalet Bakanlığı Bakanlık Disiplin Kurulu Başkanlığı'nca, verilen disiplin cezasının yerinde olduğu gerekçesi ile talebinin reddine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Didem Yaylalı, kesinleşen disiplin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile 'iptal' istemi ile İdare Mahkemesi'ne dava açmış olup, … İdare Mahkemesince de, '… davacı tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmemiş, hukuken geçerliliği olmayan bir belge davalı idareye sunularak yanlış ve yanıltıcı bir beyanda bulunulmak suretiyle hukuken kabul edilebilir bir mazereti bulunmaksızın derslere katılmadığı anlaşıldığından, bu fiiller nedeniyle davacıya verilen dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.' gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir."

"MESLEĞE KABUL EDİLMEME KARARI VERİLMİŞ"

Açıklama, "2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13 ve 6087 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 'hakim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etme' görev ve yetkisi olan HSYK 3. Dairesi'nce, aday Didem Yaylalı'nın özlük dosyası incelenmiş ve 23 Temmuz 2012 tarih, 2012/330 karar numarası ile yukarıda yer alan açıklamalar gözetilerek ilgili adayın, hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilmesi için 2802 Sayılı Kanun'da ve HSYK'ca da kabul edilen Bangolar Yargı Etiği İlkeleri'nde yer alan koşulları taşımadığı gerekçesi ile bir üyenin muhalefetine karşın oy çokluğu ile mesleğe kabul edilmemesine karar verilmiştir. Didem Yaylalı'nın verilen kararın yeniden incelenmesini talep etmesi üzerine de aynı şekilde talebinin reddine karar verilmiştir. Didem Yaylalı'nın, verilen karara karşı HSYK Genel Kurulu'na yapmış olduğu itiraz üzerine, HSYK Genel Kurulu'nca, 22 Mayıs 2013 tarih ve 2013/451 karar numarası ile 3 üyenin muhalefetine karşın 15 üyenin oyu ile HSYK 3. Dairesi'nin vermiş olduğu karar yerinde görülerek mesleğe kabul edilmemesine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir." ifadeleriyle devam etti.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

12 Eylül 2010 tarihli referandum öncesi dönemde de HSYK'ca mesleğe kabul edilmeyenler olduğu gibi, yeni anayasal yapısı ile göreve başlayan HSYK'ca da şu ana kadar mesleğe kabul edilen 2 bin 879 hakim ve savcı adayından toplam 3 kişinin mesleğe kabul edilmemesine karar verildiği vurgulanan HSYK açıklaması, "Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Didem Yaylalı'nın özel hayatı nedeniyle mesleğe kabul edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleriyle sona erdi.