Hsbc Mikrokredi ile Topluma Destek Projesi 1 Yaşında

Hsbc Bank'ın, Dar Gelirli Aile Bireylerinin Kendilerine Gelir Getirici Faaliyetlerde Bulunmalarına İmkan Sağlayan "Mikrokredi ile Topluma Destek Projesi" 1'inci Yılını Doldurdu.

Hsbc Mikrokredi ile Topluma Destek Projesi 1 Yaşında

HSBC Bank'ın, dar gelirli aile bireylerinin kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayan "Mikrokredi ile Topluma Destek Projesi" 1'inci yılını doldurdu.

Küçük bir sermaye desteği ile dar gelirli insanlara daha iyi bir gelecek sunmayı amaçlayan HSBC Bank, proje kapsamında 5 yılda 25 kente yayılmayı ve 5 milyon dolarlık mikrofinansman kredisi ayırmayı hedefliyor.

Mikrokredi Topluma Destek Projesi'nin 1'inci yaşı için düzenlenen basın sohbet toplantısında söz alan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Erelçin, "Mikrokredi ile Topluma Destek Projesini son derece önemli bir sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bir sene önce Samsun'da başlattığımız projede şu anda Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile Samsun, Trabzon, Malatya, Edirne, İzmir ve Kütahya'da, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile de Ankara, Yozgat, Çankırı, Adana, Zonguldak, Gaziantep,

Kahramanmaraş ve Eskişehir'de olmak üzere toplam 14 kentte faaliyet gösteriyoruz. 2008 yılının ilk çeyreğinde İstanbul, Rize ve Sivas olmak üzere 3 kente daha yayılmayı planlıyoruz. 2008 yıl sonu hedefimiz 20 kentte faaliyet göstermek" dedi.

100 ile 700 YTL arasında değişen kredilerde geri ödemelerin tamamı tahsil edilirken, verilen krediler ağırlıklı olarak elişi, çeyizlik eşya ve çamaşır üretim ve satımı, terzilik, hayvancılık ve gıda imalatı üzerine kullanılıyor.

HSBC'nin mikrokredi için ayırdığı fondan büyük kentlerde ve kırsal kesimlerde yaşayanlar ile yeni mezun dar gelirli gençler eşit ölçülerde yararlanabiliyor. Krediler yalnızca denetlenen ve kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile dağıtılıyor.

MİKROKREDİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

Proje kapsamında HSBC, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) doğrudan düşük maliyetli ve 2 yıl vadeli bir kredi tahsis ederek finansman sağlamayı hedefliyor. Sağlanan bu kaynağın verdiği güvence ile de, STK'lar kanalıyla gereksinim sahiplerine tek tek ulaşarak mikrokredinin yaygınlaşmasına destek olunuyor. HSBC bir diğer hedefini ise mikrofinansman konusunda STK'ların altyapısının güçlenmesine olanak sağlamak ve bu alanda 2010 yılına kadar güçlü bir sosyal sorumluluk platformu yaratmak olarak belirtiyor.

2004 yılından bu yana Hindistan, Meksika, Filipinler, Rusya ve Brezilya'da mikrofinansmanın yayılmasına önemli rol oynayan HSBC, 2006 yılında "Financial Times" Gazetesi tarafından sosyal sorumluluk alanında örnek kurum seçilerek ödüllendirilmişti.

(BGO-BGO-ÖK-E)

Kaynak: İHA