Hrant Dink Cinayetinin Ardından

Hrant Dink Cinayetinin Ardından

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet İrfan Coşkun, Trabzon İnsanının Biraz Psikolojik Yapı İtibariyle Sinirli, Agresif, Çabuk Tepki Verebilen, Tez Canlı, Heyecanlı Bir Yapıya Sahip Olduğunu ve Böyle Olunca da Anlık Tepki Verebildiğini ve Anlık Suç Davranışı İşleyebildiğini Söyledi.

Hrant Dink Cinayetinin Ardından

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet İrfan Coşkun, Trabzon insanının biraz psikolojik yapı itibariyle sinirli, agresif, çabuk tepki verebilen, tez canlı, heyecanlı bir yapıya sahip olduğunu ve böyle olunca da anlık tepki verebildiğini ve anlık suç davranışı işleyebildiğini söyledi.

Ancak medyada yer alan olaylara bakıldığında bunların anlık olaylar değil, daha ziyade planlanmış olaylar gibi görüldüğüne dikkat çeken Dr. Coşkun, yaptığı açıklamada, "Örneğin en son öldürülme olayını incelediğimiz zaman bunun anlık tepkisel bir olay olmadığı ortada. Dolayısıyla bölge insanının psikolojik yapısıyla alakalı bir olay değil. Bunda başka faktörleri gözden geçirmek lazım. Bölgemizdeki gençlerin sağlıklı olarak sosyalleşebilmesi için gerekli ortam pek müsait değil. Değişik kollar, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, eğitim kurumları, genellikle bu ortamı gençlerimize veremiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir sosyalleşme gerçekleşemiyor. Sağlıklı sosyalleşmenin gerçekleşemediği ortamda gençler başka alanlara yöneliyor. Başka küçük sosyal gruplara, marjinal gruplara, bazen internet ortamlarına yöneliyor. Bu ortama girince de gençler kendilerini ıspatlamak istiyor. Gruba aidiyet duygularının gelişmesi için kendilerini gruba aitmiş gibi hissettirebilmeleri için de zaman zaman saldırgan davranışlar sergiliyebiliyorlar. Bu saldırgan davranışlar sergilendikçe bazen bireyde liderlik duygusunun gelişmesine yol açabiliyor. Kendisini ispatlamak için ve lider olmak için saldırganlığı arttırabiliyor" diye konuştu.

"Son olayda gözlemlediğimiz kadarıyla bu bireyin geçmişine baktığımız zaman hep başarısızlıklarla dolu olduğunu görmekteyiz" diyen Dr. Coşkun, "Örneğin okulunda, oynamış olduğu futbol kulubünde başarısız olmuş, işsiz. Bir engellenmiş duygusu içeresinde yetişmiş bir genç. Engellenme duygusu, zaman içinde saldırganlık duygusu ile yer değiştirebilen bir duygu. Bu saldırganlığa dönüşen engellenmiş duygusu neticede kendini ortaya suç olarak koymaktadır. Bu gencin içeresinde olduğu psikoloji bu olsa gerek diye düşünüyorum. Trabzon'un coğrafi ve iklimsel yapısı, konumu biraz psikolojiyi bozan öğeler. Dağlık alan, çok fazla ekonomik olarak imkanlar yok. İklimsel yapısı nemli. Boğucu bir hava. Gökyüzü devamlı siyah, hiç maviyi görmüyor. Bu tip insanlarda psikilojik bozukluk gelişme ihtimalinin daha fazla olduğu da bir gerçek" şeklinde konuştu.

(BK-ÖS-SN-SN-Y)