Her 6 ampulden biri nükleer enerji ile yanıyor

Giderek artan enerji ihtiyacına paralel, alternatif enerji kaynaklarının arandığı dünyada, nükleer enerjinin payı giderek artıyor. Dünyada nükleer enerjinin toplam elektrik enerjisi içindeki payı, yüzde 16 düzeyinde. Elektrik üretiminin yüzde 65'i fosil yakıtlarla, yüzde 19'u da

Her 6 ampulden biri nükleer enerji ile yanıyor