Hem gelir hem eşitsizlik artıyor

Türkiye'de hane başına gelir artmasına karşılık, gelir dağılımındaki uçurum da büyüdü. En alt gelir düzeyiyle en üst gelir düzeyindeki yüzde 5'lik dilim arasındaki fark 20.1'den 23.9 kata çıktı.

Hem gelir hem eşitsizlik artıyor

Kaynak: NTVMSNBC