Hedef 2013'de 10 Bin $ Milli Gelir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006 Yılı Sonu İtibariyle Bütçe Açığının Gayri Safi Milli Hasılaya Oranının Binde 7"ye Düştüğünü Bildirerek, ""bunu Rakama Dökersek, 40,1 Milyar YTL ile Devraldığımız Bütçe Açığını 2006 Yılı Sonunda 3,9 Milyar YTL Düşürmeyi Başardık. Bu Seviyede Bütçe Açığı

Hedef 2013'de 10 Bin $ Milli Gelir