Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Şimşek, Niğde'de

Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Şimşek, Niğde'de

Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Niğde'ye Gelerek Valiliği Ziyaret Etti. Niğde Valisi Sebahattin Öztürk'den İlin Genel Durumu Hakkında Bilgi Alan Bakan Şimşek; Elektriğe Uygulanan Yüzde 22 Oranında Zamma Rağmen Avrupa Ülkeleri Arasında En Ucuz Elektriği Türkiye'nin Kullandığını Söyledi.

Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Şimşek, Niğde'de

Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Niğde'ye gelerek valiliği ziyaret etti. Niğde Valisi Sebahattin Öztürk'den ilin genel durumu hakkında bilgi alan Bakan Şimşek; elektriğe uygulanan yüzde 22 oranında zamma rağmen Avrupa ülkeleri arasında en ucuz elektriği Türkiye'nin kullandığını söyledi.

Bakan Şimşek, "Petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması kısa dönem de enflasyonun bir miktar daha yüksek seyredeceğinin bir göstergesidir." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinin haritasını çıkardıklarını ve lisans vermeye başladıklarını ifade ederek, bu yılın sonunda en az elektriğin yüzde 1,5'ini rüzgârdan elde edeceklerini kaydetti.

Valilik ziyaretinde gazetecileri enflasyon ile ilgili sorularını cevaplandırarak "Kısa dönemde muhtemelen enflasyondaki yukarı doğru çıkış bu mevsimsel etkiler arındırıldığında yukarı doğru çıkış devam edecektir" diyen Bakan Şimşek, "Bu çıkışların arkasında esası itibariyle petrol fiyatlarındaki artış ve gıda fiyatlarındaki artış var. Maalesef ikisi de bizim kontrolümüz dışında olan ve bütün dünyada gerek metal fiyatlarının, gerek petrol fiyatlarının, gerek doğalgaz fiyatlarının hızlı yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Takdir edersiniz ki son 5-6 yıla baktığınız zaman petrol fiyatları neredeyse 6-7 kat arttı. Doğalgaz fiyatları da petrolü 6 ay gecikmeyle izliyor genelde. Sadece bunlar değil aslında bütün gıda fiyatlarına baktığınız zaman, bütün metal fiyatlarına baktığınız zaman yani Emtia dediğimiz mal fiyatlarına baktığımız zaman son birkaç yıl içerisinde en az 3-4 kat fiyat artışı söz konusu. Tabi ki bu fiyat artışlarından Türkiye bir miktar etkileniyor. Yani şu an geldiğimiz noktada enflasyonun neredeyse yüzde 66'sı gıda ve enerjiden kaynaklanıyor. Bu tabi ki kalıcı olmaz ama geldiğimiz noktada özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması kısa dönem de enflasyonun bir miktar daha yüksek seyredeceğinin bir göstergesi. Fakat ben şuna inanıyorum. Türkiye gerek kurumsal altyapısıyla yani merkez bankasının para politikası, çerçevesi, bağımsızlığı, gerekse hükümetimizin uyguladığı sıkı mali politikaları çerçevesinde baktığınız zaman, ülkede birde rekabet artıyor, verimlilik artıyor, ondan ötürü orta dönemde enflasyonun kalıcı bir şekilde düşüp tek haneli rakamlara ineceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin son dönemde yapılan elektrik zamlarının yüksek olmasından dolayı sanayicinin zor durumda olduğunun buna nasıl bir çözüm getirileceğinin sorusuna 2002 ila 2007 yılları arasında sanayicilere büyük oranda enerji sübvanse ettiklerini ifade eden Bakan Şimşek, "Geçen sene sonu itibariyle rakamlara baktığımız zaman eğer biz elektrik fiyatlarını 2002'den 2007 yılı sonuna üretici fiyatları endeksiyle güncelleseydik ve onu tüketilen miktarla çarpsak sadece sanayicimize 2002 ile 2007 yılları arasında 13 katrilyon lira eski parayla bir sübvanse sağladık. Neden; çünkü dünyada maliyetler artarken Türkiye'de tabi ki hala enflasyon varken biz fiyatları 5 yıl boyunca sabit tuttuk. Ama geldiğimiz noktada özellikle enerji fiyatlarının sürekli artıyor olması tabi ki zammı zorunlu hale getirmiştir. Bunu daha öncede ifade ettik. Bakın size basit bir rakam veriyim. Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 52'si doğalgaz ile üretiliyor, yüzde 8'i ithal kömür ile üretiliyor. Bu 2 unsurun fiyatları son 5-6 yıldır en az 4-5 kat arttı. Bizim yaptığımız fiyat artışları yılın başındaki ve şimdikini dikkate alırsanız sanayici mesken v.s yüzde 35-45 civarı bir şey deseniz aslında maliyet unsurlarındaki orana bakarsanız hiçbir şeydir. Elektrik fiyatları itibariyle gerek sanayi gerekse meskenlere verdiğimiz elektrik fiyatları itibariyle Avrupa Birliği ortalamasının altındayız. Yani bu son artışlara rağmen. Onun için bu artışlar tabi ki bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerin getirdiği bir sonuç. Ona rağmen biz mümkün olduğunca gerek sanayicilerimize, gerekse tüketicilerimize, hane halkına yansımalarını mümkün olduğunca sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi enerjide çok önemli bir reform yapıyoruz. Bu reformun en önemli ayağı elektrik üretiminde çeşitlendirmeye gidiyoruz. Şu anda biz rüzgâr enerjisinin haritasını çıkardık, lisansları vermeye başladık. Bu yılın sonunda en az elektriğimizin %1,5'ini rüzgârdan elde edeceğiz. Yine bakın bundan birkaç yıl önce biz iktidarı devraldığımızda yaklaşık 1500e yakın irili ufaklı hidroelektrik santral projesi vardı. Devletin imkânlarına kalsa bu muhtemelen bu 100 yılda bitirilmezdi. Ama ne yaptık bunu, özel sektöre devrettik, özel sektörde ümit ediyorum ki önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde hemen hemen hepsini devreye sokacak. Ve Türkiye enerjide kendi öz kaynaklarına ağırlık verecek ve dışa bağımlılığı azalacak" dedi.

"Avrupa'da elektrik üretiminin neredeyse yüzde 35i nükleerden elde ediliyor" şeklinde konuşmasına devam eden Bakan Şimşek, "Türkiye'de sıfır. Biz nükleerden tabi ki elektrik üretimi amacıyla bir yasal çerçeveyi hazırladık. Yine beki biliyorsunuz eylül ayında ilk ihaleyi yapacağız. Ben öyle inanıyorum ki önümüzdeki 10 yıllık süreçte inşallah Türkiye çok önemli ölçüde, en azından birkaç yerde Nükleer Santral kurulmuş olacak. Bu da nispi olarak daha ucuz Türkiye'de kömür kaynaklarının rezervlerini son yıllarda önemli bir şekilde araştırdık bulduk. Yeni rezervleri kullanmaya yönelik çalışmalar var. Bütün bunları topladığınız zaman 3-5 yıllık bir yani perspektifle olaya bakarsanız, Türkiye önümüzdeki 3-5 yıldan sonra enerjide dışa bağımlılığı önemli bir şekilde azaltacak bir ülke. Şu anda biz ülkenin kaynaklarını özellikle kullanmaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Onun içinde kısa dönemde kolaycı bir çözüm yok. Olsa herhalde bizde bulurduk ama yok. Bir birikimin meselesi, şu çok önemli fosil yakıtları yani dışarıdan ithal ettiğimiz petrole ve doğal gaza bağımlılığımızı azaltacağız." diye konuştu.

Bakan Şimşek Akşam saatlerinden Niğde Grand Otel'de sanayicilere Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili brifing verecek.

Şimşek, yarın Niğde Organize sanayi ve Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde bası tesislerde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: CHA