Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonominin Yol Haritasını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlk kabine toplantımızda, makroekonomik hedeflerimiz doğrultusunda atılacak bazı adımlarımızı belirledik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonominin Yol Haritasını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Kabine Toplantımızda, makroekonomik hedeflerimiz doğrultusunda atılacak bazı adımlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ İÇİN HEDEFLER BELİRLENDİ

Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı metin şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikalarımız kapsamında:

ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ HEDEF OLACAK

Ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadelede öncelikli hedefimiz olacak.

Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAİR ORTA VADELİ PROGRAM YAYINLANACAK

Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program'da ilan edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak.

ÖNGÖRÜLEMEYEN ŞOKLAR ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLECEK

Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin arttırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz.

MAKROİHTİYATİ POLİTİKALAR İLE SAĞLIKLI BÜYÜMENİN ÖNÜ AÇILACAK

OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.

Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır.