Hazine Müsteşarı Çanakçı: "Cari açık özel sektörün dış borçlanması ile karşılanıyor"

Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, Türkiye'nin kısa vadeli sermaye çıkışından dolayı borcunun çok fazla artış göstermeyeceğini, çok tartışılan cari açığın da özel sektörün dış borçlanması ile karşılandığını kaydetti.

Hazine Müsteşarı Çanakçı:

Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, Türkiye'nin kısa vadeli sermaye çıkışından dolayı borcunun çok fazla artış göstermeyeceğini, çok tartışılan cari açığın da özel sektörün dış borçlanması ile karşılandığını kaydetti.

Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin (ÇUGİAD) "Türkiye Geleceğini Konuşuyor" toplantıları çerçevesinde "2008 Yılında Türkiye Ekonomisi Hedefler ve Beklentiler" konulu panele konuşmacı olarak Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı katıldı.

Seyhan Oteli'nde gerçekleşen panelde konuşan Çanakçı, ABD'de konut sektöründe baş gösteren sıkıntı ile dünya petrol fiyatındaki artış nedeniyle ortaya çıkan küresel sorunlardan Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Küresel ekonomik sıkıntıların gelişmiş ülkelerde daha fazla etki göstereceğini belirten Çanakçı, "Gelişmiş ülkelerde büyüme oranı yüzde 4'e, avro bölgesinde yüzde 1.5-2'ye gerilemesi beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5 civarına gerilemesi bekleniyor. Dünya ekonomisindeki büyüme oranının yüzde 3'ü gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oluşturuyor. Çünkü gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere giden sermaye akışı 2002'de 114 milyar dolarken bu rakam 2007'de 750 milyar dolara yükseldi. Bu yıl bu rakamın 730 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Bu durumda gelişmekte olan ülkelerin ekonomisindeki büyümeyi çok fazla kriz etkilemiyor" dedi.

Gelen yabancı sermayenin de 20 milyar dolarda seyredeceğini belirten Çanakçı, bunun en fazla 18 milyar dolara gerileyeceğini, çünkü Türkiye'nin 10-15 milyar dolarlık bir yabancı sermaye altyapısına sahip olduğunu kaydetti.

Cari işlemler açığına dönük eleştirileri de cevaplayan Çanakçı, Türkiye'nin cari işlemler açığının tasarruf artışından değil yatırım yapılmasından kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kamu'nun borç toplamı 270 milyar dolardan 252.5 milyar dolara geriledi. Bunun Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranı yüzde 40. Cari açığın nedeni ise enerji fiyatlarındaki artış. Cari açığın GSMH'ya oranı yüzde 5.5. Bunun yüzde 3'ü petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Eğer petrol fiyatı artmamış olsaydı bizim cari açığımız yüzde 2.5 civarında olacaktı. Yine cari açığı nasıl finanse ettiğimiz tartışılıyor. Bunun bir kısmı yabancı yatırımlarla, bir kısmı da özel sektörün temin ettiği yabancı kredilerlerle finanse ediliyor."

Türkiye'nin 178 ülke arasında yatırım ortamını iyileştiren ülkeler sıralamasında 92. sıradan 36 basamak atlayarak 56. sıraya yükseldiğini, doğrudan yabancı yatırım çekme bazında da 16. sıraya yükseldiğini ifade eden Çanakçı, yabancı yatırımların istihdama yansımadığı yönündeki eleştirileri de şöyle cevapladı:

"Dünyada 2007'de yapılan yabancı yatırımların toplamı 782 milyar dolar. Bunun yüzde 75'i ortaklık ve servet satışına ait. Tüm dünyada bu böyle. Türkiye'de bir bankanın kendine yabancı ortak bulması ve hisse satmasından gelen para sonunda teknolojik yatırıma dönüşüyor. Türkiye'ye ortaklık ve servet satışı yönünde gelen yabancı sonuçta yine yatırıma dönüşüyor."

Kaynak: CHA