Hazine dava yorgunu

Devlet ile vatandaş arasındaki çeşitli ihtilaflardan kaynaklanan 365 bin 463 dava, mahkemelerde sonuçlandırılmayı bekliyor. Türkiye'de Genel Bütçeli kuruluşların Hazine davalarını,

Hazine dava yorgunu