Hava trafiğini tehlikeye düşüren yayınlara engel

Haberleşmede kesinti doğuran elektromanyetik etkiye (enterferans) yol açarak, hava ve deniz trafik güvenliği ile güvenlik güçlerinin haberleşmesini olumsuz etkileyen, can, mal ve ülke güvenliğini tehdit eden, teknik standartlara uymayan radyo ve televizyon yayınları, Telekomünikasyon Kurumu (TK) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliği ile önlenecek.

Hava trafiğini tehlikeye düşüren yayınlara engel