Hasta Dernekleri Artık Daha Güçlü - Haberler
Haberi Paylaş

Hasta Dernekleri Artık Daha Güçlü

Bültenler - Haberler | Güncel
Hasta Dernekleri Artık Daha Güçlü

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Novartis işbirliği ile yürütülen "Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" 2013 mezunlarını verdi.

Hasta derneklerinin daha donanımlı hale gelerek toplumla daha güçlü iletişim kurmasını amaçlayan, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Novartis işbirliği ile yürütülen "Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" 2013 mezunlarını verdi. 2011 yılından bu yana süren program boyunca katılımcılara; strateji, iletişim yönetimi, dijital ve sosyal medya konularında bilgi verildi. Katılımcılar, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarıyla, proje ve finansal kaynakların yönetimi hakkında da eğitimler aldı.

Hasta derneklerinde etkinlik gösteren kişilerin daha donanımlı bireylere dönüşmesini, kurumlarının ise bilinçli faaliyetlerle kamuoyuyla daha güçlü iletişimde bulunmasını amaçlayan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, üç yıldır Novartis ile yürüttüğü projenin üçüncü eğitim süresini tamamladı. Altı hafta sonu süren ve birçok farklı modülü kapsayan "Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nın 2012 – 2013 eğitim dönemine İstanbul Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği, KanserDer, Europa Donna Türkiye (Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği), Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği (ONKO-SEV), Türkiye Multipl Skleroz Derneği ve İzmir Multipl Skleroz Derneği'nden ikişer yönetici katıldı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Novartis işbirliğiyle gerçekleştirilen, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Levent Bağcı koordinatörlüğünde düzenlenen " Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" kapsamında katılımcılara strateji ve iletişim yönetimiyle dijital ve sosyal medya konularında eğitimler verildi. Proje ve finansal kaynakların yönetimi dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarını kapsayan eğitim programları çerçevesinde ilgili STK'larda faaliyet gösteren kişilerin daha donanımlı bireyler haline gelmesi sağlandı. Eğitimler sayesinde, hasta derneklerinin daha etkin faaliyetler gerçekleştirerek kamuoyuyla güçlü iletişim kurması amaçlanıyor.

Eğitimin ilk bölümünde Strateji, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi konularında teorik eğitim yanında atölye çalışmaları yapıldı. "Sivil toplum nedir?", "Sivil toplum kuruluşları ne için vardır?" konularına değinildi ve tartışmalar düzenlendi. Bu tartışmalarda sivil toplum kuruluşları nasıl olmalı, bu kuruşların işlemesinde dikkat edilmesi gereken hukuki ve etik kurallar üzerinde duruldu.

Eğitimin ikinci bölümünde; Kaynak Geliştirme, Finans Ve İnsan Kaynağı Oluşturma, Bağış Toplama, Gönüllülük Kavramı, İletişim ve Halkla İlişkiler yöntemlerini kullanarak Kaynak Geliştirme ve Kampanya Yönetimi konuları işlendi. Eğitim programı çerçevesinde proje yönetimi, belirlenmiş stratejik hedeflere bir proje mantığı içinde nasıl ulaşılacağı, projelerin nasıl yönetileceği, projelerde liderlik ve ekip oluşturma, proje yönetiminde rol ve sorumluluklar, projenin planlanması, takip ve kontrolü konuları üzerinde de duruldu.

Eğitimin üçüncü bölümünde; Bireysel Bağışçılık, İletişim Geliştirme, Sürekli Bağış, eğitimlerini takiben, Müzakereye Hazırlık, Müzakere Taktikleri ve İknanın Psikolojisi üzerinde duruldu. Programda aynı zamanda iletişim konusuna odaklanılarak, iletişimcinin görevi, iletişim ortamı, kampanya, proje konumlanma, hedef tanımlama, amaç-hedef kitle-mecra ilişkisi, gerilla taktikleri, kampanyanın ses tonu ve atmosferi, yaratıcılık ve işe yararlık konularına değinildi.

Programın dördüncü bölümünde ise dijital ve sosyal medya konuları ele alındı. Bu bölümde Hasta Dernekleri ve Sosyal Medya, Hasta Derneklerine Dijital İletişim Önerileri, Dijital Stratejileri Oluşturma konuları kapsandı. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarında sosyal medyanın önemi, dijital ortamda sağlık hizmetleri ve ölçümleme konuları üzerine eğitim verildi.

Beşinci bölümde, toplam kalite yönetimi, bireysel kalite, liderlik ve strateji yaratma konuları üzerinde eğitim verilerek STKlar'a özgün uygulama odaklı bir atölye çalışması yapıldı. Eğitimin diğer bölümünde ise, "Pazarlama ve pazarlama iletişimi nedir,neleri içerir ?" konusu işlendi, pazarlama iletişimi üzerine iyi örnekler verildi, pazarlama iletişiminin incelikleri, İletişim planı nasıl hazırlanır?, ikna araçları, algı yönetimi/duyguları tetikleme, kurumsal kimlik çalışması, hedef kitleyi anlama, hedef kitle analizi, kampanya oluşturma ve viral pazarlama/online halka ilişkiler konuları işlendi.

Programın son bölümünde izleme ve değerleme ana başlıkları altında Paydaş Analizi, Etki Analizi ve bu konuları içeren atölye çalışması gerçekleştirilerek, İzleme ve Değerlendirme, Önemi, Odaklandığı Kavramlar, Aşamaları, Mantıksal Çerçeve ve Sosyal Etki konularına değinildi; verilen örnek çerçevesinde bir grup çalışması yapıldı. Son bölümde aynı zamanda insan kaynakları yönetimi, organizasyon kültürü, organizasyon yapısı, görev tanımları/ iş analizleri/ görev profilleri, insan kaynakları yönetim fonksiyonları, seçme–yerleştirme, ön yargılılık, eğitim, ödüllendirme, liderlik konuları üzerine de eğitim verildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500