Hakkari'den Kısa Kısa

Hakkari'den Kısa Kısa

Ari'den Kısa Kısa

Hakkari'den Kısa Kısa

ARİ'DEN KISA KISA

- HAKKARİ'DE 1 TERÖRİST YAKALANDI

HAKKARİ (İHA) * Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi arama ve tarama faaliyeti kapsamında 1 teröristin yakalandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 11 Eylül 2007 günü Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arama ve tarama faaliyeti esnasında, terör örgütü mensubu bir terörist yakalandığı kaydedildi.

- HAKKARİ'DE ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ (İHA) * Hakkari'nin ªemdinli ilçesinde güvenlik güçleri taraf?ndan yap?lan arazi arama ve tarama faaliyeti esnas?nda çok say?da patlay?c? madde ele geçirildi?i belirtildi.

Genelkurmay Baºkanl??? resmi internet sitesinden al?nan bilgiye göre, 10 Eylül 2007 günü ªemdinli ilçesi da?l?k arazi kesiminde, güvenlik güçleri taraf?ndan icra edilen arama ve tarama faaliyeti esnas?nda, terör örgütü mensuplar? taraf?ndan yol kenar?na yerleºtirilmiº 2 adet piknik tüpün birinde A-4 tipi, di?erinde ise (2-3 kg) el yap?m? uzaktan komutal? patlay?c? madde düzene?i bulundu?u bildirildi. Bulunan patlay?c? madde düzene?inin yerinde imha edildi?i belirtildi.

- HAKKAR?'DE KARAYOLU VE ARAZİYE YERLEŞTİRİLEN PATLAYICI MADDE BULUNDU

HAKKARİ (İHA) * Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca Şemdinli-Yüksekova karayoluna yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak ettiği, olayda herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 10 Eylül 2007 günü Hakkari'nin ªemdinli ilçesinde, ªemdinli -Yüksekova karayoluna terör örgütü mensuplar? taraf?ndan yerleºtirilen patlay?c? madde düzene?inin patlad??? ve herhangi bir zayiat meydana gelmedi?i bildirildi.

Öte yandan, Hakkari da?l?k arazi kesiminde güvenlik güçleri taraf?ndan icra edilen arama ve tarama faaliyeti esnas?nda, terör örgütü mensuplar? taraf?ndan araziye yerleºtirilen patlay?c? madde düzene?inin patlad???, herhangi bir zayiat meydana gelmedi?i kaydedildi.

(NT-ÖK-Y)

Kaynak: İHA