Hakkâri'de korku ve gerginlik var

Hakkâri'de korku ve gerginlik var

Türkiye bazı ciddi ve temel sorunlarını nedense çok fazla tartışmıyor. Bugün ülkede hayatı etkileyen ve belki de gelecek için büyük tehlikelerden birini oluşturan 'zorunlu göç' sorunu pek konuşulmuyor.

Hakkâri'de korku ve gerginlik var

Kaynak: Radikal